BUDUJEMY TYLKO Z NAJLEPSZYCH MATERIAŁÓW WIĘCEJ >>

Logotermy

Logotermy są urządzeniami służącymi do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej i regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu. Takie rozwiązanie ogranicza ilość pionów prowadzonych na klatce schodowej do 2 pionów grzejnych (zasilanie i powrót ze źródła ciepła) i pionu wody zimnej. Wyeliminowanie, w stosunku do tradycyjnego systemu, pionu c.w.u., pionu cyrkulacyjnego i zasobnika c.w.u. to wymierne oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne. Źródłem ciepła może być wysoko parametrowy węzeł cieplny lub lokalna kotłownia.

Dzięki zastosowaniu mieszkaniowych węzłów cieplnych Logoterm można obniżyć wskaźnik zużycia energii pierwotnej EP, co jest ważnym argumentem dla inwestorów oraz nabywców nowo budowanych mieszkań.
Jakość

Made in Germany
Jeden standard europejskiego wykonania
 
Bezpieczeństwo

Przepływowe przygotowanie c.w.u. z tzw. wody "świeżej" i wyeliminowanie warunków sprzyjających wtórnemu zanieczyszczeniu, np. bakteriami typu legionella.
 
Oszczędność

Decentralne przygotowanie c.w.u. eliminuje wysokie straty na cyrkulacji.
Automatyczne obniżanie temperatury pomieszczeń
1 stopień C = 6 % obniżenia zużycie energii
 
Komfort

Jednoznaczne rozliczenie na podstawie jednego licznika ciepła i wodomierza
Regulator lub tygodniowy programator temperatury pomieszczenia zapewnia automatyczne sterowanie c.o.
Możliwość realizowania funkcji c.o. przez cały rok
 

Audyt energetyczny – korzystniejsza charakterystyka energetyczna budynku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 listopada 2008r.

w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej 2)

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 118, z późn. zm) zarządza się co następuje:

Sprawność przesyłu ciepłej wody

ISM Thermatic

W kwestii oszczędności energii, komfortu i bezpieczeństwa użytkownika oraz zarządzającego mieszkaniami, system ze stacjami Thermatic jest najefektywniejszym obecnie wykorzystywanym rozwiązaniem w budownictwie wielorodzinnym.