Logotermy

Strona główna > Nasze atuty > Logotermy

Logotermy są urządzeniami służącymi do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej i regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu. Takie rozwiązanie ogranicza ilość pionów prowadzonych na klatce schodowej do 2 pionów grzejnych (zasilanie i powrót ze źródła ciepła) i pionu wody zimnej. Wyeliminowanie, w stosunku do tradycyjnego systemu, pionu c.w.u., pionu cyrkulacyjnego i zasobnika c.w.u. to wymierne oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne. Źródłem ciepła może być wysoko parametrowy węzeł cieplny lub lokalna kotłownia.

Dzięki zastosowaniu mieszkaniowych węzłów cieplnych Logoterm można obniżyć wskaźnik zużycia energii pierwotnej EP, co jest ważnym argumentem dla inwestorów oraz nabywców nowo budowanych mieszkań. W budynkach realizowanych przez Abita Developer stosujemy rozwiązania firmy Thermic. Poniżej prezentujemy szczegóły i zalety systemów firmy Thermic.

ISM Thermic

W kwestii oszczędności energii, komfortu i bezpieczeństwa użytkownika oraz zarządzającego mieszkaniami, system ze stacjami Thermic jest najefektywniejszym obecnie wykorzystywanym rozwiązaniem w budownictwie wielorodzinnym.

    Przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych