Indywidualna stacja mieszkaniowa

Strona główna > Nasze atuty > Indywidualna stacja mieszkaniowa

Indywidualne stacje mieszkaniowe są urządzeniami służącymi do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej i regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu. Takie rozwiązanie ogranicza ilość pionów prowadzonych na klatce schodowej do 2 pionów grzejnych (zasilanie i powrót ze źródła ciepła) i pionu wody zimnej. Wyeliminowanie, w stosunku do tradycyjnego systemu, pionu c.w.u., pionu cyrkulacyjnego i zasobnika c.w.u. to wymierne oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne. Źródłem ciepła może być wysoko parametrowy węzeł cieplny lub lokalna kotłownia.

Dzięki zastosowaniu mieszkaniowych węzłów cieplnych – indywidualnych stacji mieszkaniowych – można obniżyć wskaźnik zużycia energii pierwotnej EP, co jest ważnym argumentem dla inwestorów oraz nabywców nowo budowanych mieszkań. W budynkach realizowanych przez Abita Developer stosujemy rozwiązania firmy Thermic. Poniżej prezentujemy szczegóły i zalety systemów firmy Thermic.

ISM Thermic

W kwestii oszczędności energii, komfortu i bezpieczeństwa użytkownika oraz zarządzającego mieszkaniami, system ze stacjami Thermic jest najefektywniejszym obecnie wykorzystywanym rozwiązaniem w budownictwie wielorodzinnym.

    Przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych